Financiën en verzekeringen

Kinderen bij een zwangerschapsduur van < 24 weken kunnen sinds kort verzekerd zijn op de polis. Dit hangt ervan af of zij het advies van het Verbond van Verzekeraars opvolgen. Wettelijk ligt de grens nog altijd bij 24 weken.

Bel met de eigen verzekeringmaatschappij om na te gaan wat zij in in deze situatie voor jou kunnen betekenen.

Onderstaand een samenvatting van het advies van het Verbond van Verzekeraars.

In oktober 2012 heeft het Verbond van Verzekeraars aan zijn leden het advies verstrekt de 24-weken grens in de polisvoorwaarden los te laten en kinderen die levenloos worden geboren of na de geboorte overlijden altijd onder de werking van de uitvaartpolis te laten vallen. Dit advies is van toepassing op zowel nieuwe, als bestaande uitvaartpolissen. Het uitgangspunt in het handelen van uitvaartverzekeraars is erkenning van het verlies en de toegevoegde waarde die de verzekeraar ouders kan bieden bij de rouwverwerking.

De ervaring leert dat bij levenloos geboren kinderen de uitvaartbehoefte van de ouders doorgaans afhankelijk is van de duur van de zwangerschap. Zo wordt bij een relatief korte duur van de zwangerschap vaak gekozen voor een beperkt ritueel, in beperkte kring. Vanuit deze ervaring ziet het Verbond het als maatschappelijk gepast wanneer uitvaartverzekeraars in de eigen polisvoorwaarden een begrenzing in tijd aangeven, en dat de verzekeraar onder deze grens een aangepaste vorm van vergoeding of dienstverlening kan bieden die past bij de behoefte van de ouders. Hierbij is het advies van het Verbond om de begrenzing in tijd niet vast te stellen boven de 20 weken.

Weten wie er aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars, onderstaande link laat dit zien.  https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/leden/Paginas/overzicht.aspx