Kraamzorg en zwangerschapsverlof

Op dit moment is er geen kraamzorg of zwangerschapsverlof geregeld voor ouders waarvan hun kind overleden is voor de 24ste week zwangerschap.

Bij het UWV is het volgende geschreven:

Kind geboren < 24 weken – geen recht op zwangerschapsverlof mocht een werknemer ziek worden n.a.v. de miskraam dan kan de werkgever dit opgeven als ziek ten gevolgen van…. De werkgever krijgt de kosten van het UWV vergoedt.

Ziek tijdens eerste 24 weken zwangerschap, informatie voor de werknemer

Bij miskraam of abortus

Heeft u in de eerste 24 weken een miskraam of abortus? En meldt u zich daarom ziek? Ook dan geldt dat u recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Uw werkgever kan deze voor u aanvragen. Meer informatie is te vinden op:
http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_krijg_een_kind/ziek_en_zwanger/ziek_tijdens_eerste_24_weken_zwangerschap.aspx

Ziek door zwangerschap of bevalling

U bent ziek als gevolg van uw zwangerschap of bevalling. Dan is van belang op welk moment u ziek bent geworden. Dat moment bepaalt namelijk welke uitkering u krijgt en wat u en uw werkgever moeten doen.

http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_krijg_een_kind/ziek_en_zwanger/ziek_door_zwangerschap_bevalling.aspx

Informatie voor de werkgever

Zwangerschap voortijdig geëindigd

Ook als de zwangerschap van uw werknemer eerder stopt, zoals bij een miskraam, abortus of vroeggeboorte, krijgt zij een uitkering. Het moment waarop de zwangerschap eindigt, bepaalt welke uitkering uw werknemer krijgt.

Zwangerschap geëindigd tijdens de eerste 24 weken (miskraam of abortus)

Als de zwangerschap van uw werknemer tijdens de eerste 24 weken eindigt, krijgt zij geen zwangerschapsuitkering. Meldt zij zich ziek als gevolg van de miskraam of een abortus? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering voor haar aanvragen. Geef bij deze aanvraag aan dat de zwangerschap voortijdig is geëindigd.

Zwangerschapsuitkering aanvragen

Had u al een aanvraag gedaan? Dan geeft u de gewijzigde ingangsdatum van het verlof direct door met het formulier Wijzigingen doorgeven.
Had u nog geen aanvraag gedaan? Vraag deze dan alsnog aan. Gebruik daarvoor het downloadformulier Aanvraag WAZO-uitkering. Omdat dit een bijzondere situatie is, kunt u deze aanvraag níet via het werkgeversportaal doen.

Let op: UWV is verplicht om bij een aanvraag voor een Ziektewet-uitkering, dus ook bij een miskraam of abortus, contact op te nemen met uw werknemer. Wij adviseren u haar hierover te informeren.

http://www.uwv.nl/Werkgevers/mijn_werknemer_krijgt_een_kind/na_aanvraag/zwangerschap_voortijdig_gestopt.aspx

HOU ER REKENING MEE DAT HET UWV EN DE ARBO ARTS SNEL CONTACT MET JE OPNEMEN OMDAT JE ZIEKGEMELD BENT. JE ZULT DUS UIT MOETEN LEGGEN WAAROM DIT IS. HOE ER REKENING MEE DAT NIET IEDEREEN DIE JE SPREEKT EVENVEEL BEGRIP HEEFT VOOR JOU SITUATIE.