Missie/visie

Een missie geeft Stichting Elyse een eigen identiteit. De missie vertelt wat Stichting Elyse wil zijn en ” waar zij voor wil gaan”, hoe wil Stichting Elyse zich onderscheiden en hoe willen wij handelen.

Iedereen in Nederland moet een kind dat geboren en overleden of levenloos geboren is voor de 24e week zwangerschap op gepaste en persoonlijke wijze tegen een kleine vergoeding kunnen begraven of cremeren. Wet- en regelgeving en instanties moeten beter ingespeeld zijn op dit soort situaties, waarbij de wens van de betrokkenen voorop staat.

Visie

Stichting Elyse heeft de overtuiging dat deze missie kan worden waargemaakt door hieraan een eigen invulling te geven, door regelmatig eigen beleid te evalueren en deze  vervolgens te actualiseren. Hiermee wordt recht gedaan aan de eigen cultuur, geschiedenis en actualiteit van Stichting Elyse.