Ondersteunen Stichting Elyse?

Zo kunt u helpen!

Stichting Elyse zet zich in voor ouders waarvan hun kind geboren en overleden is voor de 24ste week zwangerschap. Er zijn verschillende mogelijkheden om te Stichting Elyse te ondersteunen.

Onderteken de petitie!

http://petities.nl/petitie/begrip-en-steun-bij-overlijden-voor-24e-weekws-opnieuw-kamervragen-door-esmee-wiegman

BEDANKT!

Sponsering: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer

Donaties (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!

Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een voorbeeld van.

Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.

Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld!

Heb je nog aanvullende suggesties of ideeen dan zijn deze uiteraard altijd welkom op klik hier om te mailen

 

BEDANKT!