Waarom Stichting Elyse

De wet op de lijkbezorging schrijft voor dat een doodgeboren kindje vanaf 24 weken zwangerschap begraven of gecremeerd moet worden. Bij een zwangerschap van minder dan 24 weken geldt deze verplichting niet. Ouders staan voor de keus een begrafenis of crematie te organiseren of het kindje/vruchtje in het ziekenhuis achterlaten. lees meer

Stichting Elyse verwacht een toename in de behoefte om een kind dat overleden is na een zwangerschap van minder dan 24 weken te begraven of te cremeren. Hiervoor zijn een aantal redenen:

  • Mensen willen steeds meer op gepaste en persoonlijke wijze afscheid kunnen nemen van een dierbare, ook in deze situatie.
  • Langzaam maar zeker komt er meer openheid over miskramen (vroeggeboorte).
  • Vrouwen zijn steeds ouder zwanger. Dit vergroot de kans op complicaties en miskramen.
  • In 2007 is een 20 weken echo ingevoerd. Door deze echo kunnen voortijdig lichamelijke afwijkingen geconstateerd worden.
  • Prenatale screening, denk aan bijvoorbeeld een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, brengt de chromosomen van een kind in kaart, waardoor verstandelijke afwijkingen zichtbaar worden met het eventueel afbreken van een zwangerschap tot gevolg.