Informatie vooraf

Als een kind voor de 24ste week zwangerschap wordt geboren kunnen de volgende situaties ontstaan, je bevalt spontaan thuis of in het ziekenhuis of jullie hebben besloten de zwangerschap af te breken, je bevalt dan in het ziekenhuis. Een kindje kan bij de bevalling overleden zijn of na enige minuten komen te overlijden.

Als een kindje bij de bevalling direct overleden is hoef je dit kindje niet bij de gemeente aan te geven. Als het kindje wel geleefd heeft is dit wel een verplichting. Bij de gemeente zal je dit kindje moeten aangeven en krijgt het zelfs een BSN nummer.

Na de bevalling komt de vraag of je het kindje in het ziekenhuis wilt laten of zelf wil begraven. Denk hier vooraf goed overna en ga na wat de (on)mogelijkheden zijn.

Om je kindje te begraven is er voor zover wij weten op dit moment nog weinig geregeld in Nederland. De kosten voor een begrafenis komen dus voor eigen rekening.

In sommige gemeente zijn er al gedenkplekken voor deze kinderen en kun je je kindje kostendekkend begraven. De manier waarop dit plaatsvindt verschilt van gemeente tot gemeente. Zo krijgt je kindje in de gemeente Huizen een eigen graf. Hoe hoog de kosten zijn wordt op dit moment berekend.

In de gemeente Nijkerk wordt je kindje begraven onder een boom en kun je een gedenkplaatje hangen in de boom. Bij de gemeente Nijkerk neem je direct contact op met de beheerder van de begraafplaats op telefoonnummer 06-20002001, kosten voor begraven bedragen ongeveer 110 euro inclusief boomblaadje

Ga dus altijd goed na hoe het geregeld is op de begraafplaats waar jij je kindje wil begraven.

Denk na of het een officiele begrafenis gaat worden of dat je het klein en intiem wilt houden.

Om je kindje op de begraafplaats te krijgen is er de mogelijkheid om een begrafenisondernemer in te schakelen. De meeste zijn nog niet goed voorzien in dergelijke situaties en de kosten zijn vaak hoog! Een voorziening is hiervoor nog niet getroffen tenzij je uitgaat van een volwaardige begrafenis maar dit is gevoelsmatig niet altijd even passend. Vaak wordt door de ouders het kindje zelf meegenomen in de auto en begraven op de begraafplaats.

Na het begraven breekt een proces van rouwverwerking aan. Dit gaat met ups en downs.

 Bij het tabblad “handige links” kun je veel informatie vinden! De links zijn zoveel mogelijk geordend naar het proces wat je doorloopt.