Doelstellingen

 Stichting Elyse heeft als doelstellingen

  • Belangenbehartiging voor onze doelgroep bij diverse instanties en de overheid.
  • Het opzetten van regionale gedenkplaatsen met gedenkteken, voor kinderen die na een zwangerschap van 1 t/m 24 weken, geboren en overleden of levenloos geboren zijn, waar iedereen die hier behoefte aan heeft het kind  tegen een kleine vergoeding* op een persoonlijke eigenwijze kan begraven of cremeren.
  • Informeren, voorlichten en ondersteunen van degenen die met dit verlies te maken krijgen.

* Een kleine vergoeding. Op dit moment  is het afhankelijk van je verzekeringsmaatschappij of je verzekerd bent voor de kosten als je een kindje wil begraven of cremeren dat jonger is dan 24 weken oud is. Inmiddels zijn er beleidsafspraken gemaakt met de grootste begrafenisondernemers middels het Verbond van Verzekaars maar het advies blijft om goed na te gaan of iemand ook recht heeft op een vergoeding. Als je geen begrafenispolis hebt afgesloten voor jezelf draai je zelf voor de gemaakte kosten op.