Wat wil de Stichting realiseren? (nadere omschrijving)

Gemeente – gedenkplekken

Om regionaal gedenkplekken en -tekens te realiseren, vragen wij mensen zich in te zetten om een gedenkplek te realiseren in een gemeente. Stichting Elyse ondersteunt bij het doorlopen van de procedure, met informatie en geld voor het gedenkteken.

Begrafenisondernemingen – verzekeringen/financieen

Een kind begraven of cremeren brengt kosten met zich mee. Afhankelijk van de individuele wensen kan dit een behoorlijk bedrag zijn. Stichting Elyse is momenteel met een uitvaartverzekering in gesprek om hier een voorziening voor te treffen die branche- reed gedragen wordt.

Overheid – wetgeving

Wij vragen de overheid wettelijk iets te regelen voor deze situatie, als ouders hun kind verliezen bij een zwangerschap van onder de 24 weken bijvoorbeeld een verkorte periode van zwangerschapsverlof/rouwverlof om afscheid te nemen van je kind, een aanpassing van de ziektewet.

Erkenning van deze kinderen binnen de wet, is een 24 wekengrens nog wel wenselijk?

De overheid de diverse instanties (gemeente, ziekenhuizen, begrafenisondernemers) beter informeert over de wetgeving omdat er veel diversiteit voorkomt in het toepassen van de wet.

Ervoor zorg dragen dat er regionale gedenkplekken in Nederland zijn waar ouders hun kindje op gepaste wijze, tegen een kleine vergoeding kunnen begraven of cremeren. De overheid kan gemeente hierbij ondersteunen. De overheid houdt een overzicht bij van de plekken waar dit kan, landelijk geregeld.

Het in kaart brengen hoe vaak het voorkomt dat een zwangerschap onder de 24 weken wordt beeindigt. Er is wel een rapport over hoe vaak dit in het ziekenhuis gebeurt maar hoe het zit met spontane miskramen (achter de voordeur) is niet bekent. Vermoedelijk is de problematiek groter dan gedacht! Cijfers ontbreken.

Jaarrapportage zwangerschapsafbreking 2010 Jaarrapportage 2010 wet afbreking zwangerschap

Vragen overheid Voorbeeld vragen-opmerkingen overheid

Voorlichting

In contact treden met kraamzorginstellingen om ook voor deze doelgroep nazorg te realiseren.

Voorlichting op opleidingen om beter om te kunnen gaan met deze doelgroep.

Met zorgverzekeringen nagaan hoe zij kunnen voorzien in een aangepast kraampakket na de bevalling.

Stichting Elyse verzamelt informatie en ervaringen en geeft dit door aan iedereen die hier behoefte aan heeft.