Ziekenhuis

Als een bevalling wordt afgebroken in het ziekenhuis heb je te maken met de procedures die daar gelden.

Voordat een bevalling wordt afgebroken krijg je vijf dagen bedenktijd. In sommige ziekenhuizen is er maatschappelijk werk die  hierbij kan ondersteunen.

De abortusgrens ligt op onder de 24 weken. De meeste artsen kiezen ervoor om onder de 24 weken grens te blijven i.v.m. eventuele gerechtelijke procedures.

Hoe een bevalling wordt afgebroken staat beschreven in procedures. Je kunt deze procedures inzien en nalezen als je hierom vraagt.

Wat van belang is na de geboorte om te weten of je kindje levenloos geboren is of dat het even geleefd heeft en na ademhalen overleden is. Dit heeft te maken met de wetgeving bij de gemeente (Burgelijk wetboek).

ALs je niet weet of je het kindje in het ziekenhuis wilt achterlaten of wilt begraven/cremeren, vraag dan naar de richtlijnen of regeling van het ziekenhuis voor te vroeg geborenen kindjes.

GOED INITIATIEF!

In Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede en in Ziekenhuis MST (Medisch Spectrum Twente) Enschede krijgen alle kindjes die geboren en overlijden, levenloos geboren worden, een quilt.  Deze Quilt is gemaakt door vrijwilligers als troost voor de ouders.