Wat hebben we bereikt!

Gemeente Huizen heeft een gedenkplek op de Nieuwe Algemene Begraafplaats  beschikbaar gesteld.

Een kunstenaar is bereidt een kunstwerk te ontwerpen voor de gedenkplek.

Een uitvaartonderneming is bereidt op korte termijn te praten over een voorziening voor deze doelgroep.

Stichting Elyse verwerft steeds meer bekendheid bij ziekenhuizen en verloskundigen in de omgeving van Gooi en Vechtstreek.

Bekendheid middels media, zie actueel nieuws.